مناطق تحت پوشش

با توسعه شبکه اینترنت پر سرعت بی سیم مبین نت شهرهای زیر تحت پوشش شبکه TD-LTE قرار گرفته است

تهران

شیراز

ری

کرج

مشهد

کیش

ارومیه

اهواز

گرگان

رشت

قم

ساری

بندر انزلی

عسلویه

اصفهان