• 150گیگ سه ماهه به همراه مودم و سیم کارت td-lte

  • 250000تومان

   • حجم 150گیگ روزانه 150گیگ شبانه
   • مدت 3ماه
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • 1ماه25گیگ سرعت 40مگ با مودم وسیم کارت

  • 130000تومان

   • حجم 25گیگ روزانه و50گیگ شبانه
   • مدت یک ماه
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • 12ماه900گیگ سرعت 40مگ با مودم وسیم کارت

  • 900000تومان

   • حجم 900گیگ روزانه 900گیگ شبانه
   • مدت یکسال
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • 12ماهه 400گیگ سرعت 40مگ با مودم وسیم کارت

  • 600000تومان

   • حجم 400گیگ روزانه 400گیگ شبانه
   • مدت یکسال
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • 6ماهه 200گیگ سرعت 40مگ با مودم و سیم کارت

  • 400000تومان

   • حجم 200گیگ روزانه 200گیگ شبانه
   • مدت 6ماه
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • TD-TURBO+ 4 to 40 mbps

  • 25000 تومان

   • حجم 5 گیگابایت
   • مدت 15 روز
   • سرعت to 40 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD-TURBO+ 4 to 40 mbps

  • 600000

   • حجم 500 گیگابایت
   • مدت 12 ماه
   • سرعت to 40 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD-TURBO+ 4 to 40 mbps

  • 150000 تومان

   • حجم 120 گیگابایت
   • مدت 3 ماه
   • سرعت to 40 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD FAST+ 1 TO 4 Mbps

  • 15000 تومان

   • حجم 2.5 گیگابایت
   • مدت 15 روز
   • سرعت to 4 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD FAST+ 1 TO 4 Mbps

  • 105000 تومان

   • حجم 45 گیگابایت
   • مدت 3 ماه
   • سرعت to 4 mbps
  • طرح تمدیدی