• 150گیگ سه ماهه به همراه مودم و سیم کارت td-lte

  • 250000تومان

   • حجم 150گیگ روزانه 150گیگ شبانه
   • مدت 3ماه
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • 1ماه25گیگ سرعت 40مگ با مودم وسیم کارت

  • 130000تومان

   • حجم 25گیگ روزانه و50گیگ شبانه
   • مدت یک ماه
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • 12ماه900گیگ سرعت 40مگ با مودم وسیم کارت

  • 900000تومان

   • حجم 900گیگ روزانه 900گیگ شبانه
   • مدت یکسال
   • سرعت 40مگ
  • ثبت نام
  • TD-TURBO+ 4 to 40 mbps

  • 900000تومان

   • حجم 1000 گیگابایت
   • مدت 12 ماه
   • سرعت to 40 mbps
  • ثبت نام
  • TD-TURBO+ 4 to 40 mbps

  • 40000 تومان

   • حجم 15 گیگابایت
   • مدت 1 ماه
   • سرعت to 40 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD FAST+ 1 TO 4 Mbps

  • 50000تومان

   • حجم 30 گیگابایت
   • مدت 1 ماه
   • سرعت to 4 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD FAST+ 1 TO 4 Mbps

  • 220000 تومان

   • حجم 180 گیگابایت
   • مدت 6 ماه
   • سرعت to 4 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD FAST+ 1 TO 4 Mbps

  • 125000 تومان

   • حجم 90 گیگابایت
   • مدت 3 ماه
   • سرعت to 4 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD FAST+ 1 TO 4 Mbps

  • 90000تومان

   • حجم 30 گیگابایت
   • مدت 3 ماه
   • سرعت to 4 mbps
  • طرح تمدیدی
  • TD FAST+ 1 TO 4 Mbps

  • 40000

   • حجم 20 گیگابایت
   • مدت 1 ماه
   • سرعت to 4 mbps
  • طرح تمدیدی