بسته های حجم اضافه

در این طرح 3گیگ ترافیک مازاد فقط به قیمت 9000تومان به صورت یکجا عرضه شده است که مشترکین محترم td-lteمیتوانند با مراجعه به صفحه کاربری خور اقدام به خرید آن لاین و استفاده از این طرح نمایند.

    • بسته های حجم اضافه

    • 9000 تومان

      • حجم 3 گیگا بایت