بسته های حجم اضافه

بسته 5 گیگ ترافیک مازاد که مورد نیاز اضافه برحجم موجود بر روی  طرح  خریداری شده میباشد فقط با قیمت 13400تومان  عرضه میگردد که با ازای هرگیگ مشترک فقط 2680تومان پرداخت مینماید  /مشترکین محترم td-lteبا مراجعه به صفحه کاربری خود میتوانند اقدام به خرید و استفاده از این طرح نمایند .

    • بسته های حجم اضافه

    • 13400 تومان

      • حجم 5 گیگابایت