بسته های حجم اضافه

مناسب جهت مصرف کسانیکه ترافیک انها به اتمام رسیده ولی زمان  با قی مانده  خوبی دارند در این طرح به جای خرید یک گیگ که به ازای هر گیگ مشترک باید 3000تومان پرداخت کند با خرید یکجای 10گیگ فقط 2400تومان بابت هرگیگ پرداخت مینماید و یک صرفه جویی برای ایشان به حساب میآید / جهت خرید این طرح مشترکین td-lteمیتوانند با مراجعه به صفحه کاربری خود اقدام به خرید آن لاین و استفاده از این طرح نمایند

    • بسته های حجم اضافه

    • 24400 تومان

      • حجم 10 گیگابایت